Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 112 - Công và Cò

Công Và Cò

Ngày kia có một con Công
Gặp con Cò nọ trong lòng khinh khi
Để phô trương, Công tức thì
Xoè đuôi lộng lẫy còn gì đẹp hơn.
Với Cò, Công nói khoe khoang:
"Lông tôi sánh với hào quang cầu vồng
Còn anh, xem kìa bộ lông
Xám xịt như bụi dất trông đáng buồn."

Với đôi cánh rộng Cò vươn
Vụt bay lên tới vầng dương sáng ngời
"Nếu giỏi thì bay theo tôi"
Nhưng Công chỉ đứng như loài gà thôi.

Mới hay giá trị trên đời
Là cái hữu dụng hơn thời trang kia.

Bùi Phạm Thành
(ngày 10 tháng 5 năm 2021)

The Peacock And The Crane
by Aesop

A Peacock, puffed up with vanity, met a Crane one day, and to impress him spread his gorgeous tail in the Sun.

"Look," he said. "What have you to compare with this? I am dressed in all the glory of the rainbow, while your feathers are gray as dust!"

The Crane spread his broad wings and flew up toward the sun.

"Follow me if you can," he said. But the Peacock stood where he was among the birds of the barnyard, while the Crane soared in freedom far up into the blue sky.


The useful is of much more importance and value, than the ornamental.


No comments

Powered by Blogger.