Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 110 - Lừa Hoang Và Lừa Được Nuôi

Lừa Hoang Và Lừa Được Nuôi

Một con Lừa hoang lang thang
Ngày kia gặp được một đàn Lừa nuôi 
Đang nằm sưởi nắng vui chơi
Xem ra có một cuộc đời ấm êm
Lại gần nó lên tiếng khen
"Các bạn quả thực là hên nhất rồi
Bộ lông đẹp đẽ hơn tôi
Chắc chắn các bạn sống đời ấm no
Tôi đây mong ước được cho
Sống như các bạn chẳng lo vơi đầy."

Ít lâu sau có một ngày
Lừa hoang gặp lại cũng bầy Lừa nuôi
Nhưng lần này thì trên người
Hàng hoá nặng chĩu và người đi sau
Miệng hò hét roi đòn đau
Lừa hoang mới biết nông sâu cuộc đời
"Tôi không mong ước bạn ơi
Trả giá quá đắt sống đời được nuôi."

Mới hay sống ở trên đời 
Sung sướng hơn cả là đời tự do.

Bùi Phạm Thành
(ngày 10 tháng 5 năm 2021)

The Pack-Ass and the Wild Ass
by Aesop

A Wild Ass, who was wandering idly about, one day came upon a Pack-Ass lying at full length in a sunny spot and thoroughly enjoying himself. Going up to him, he said, "What a lucky beast you are! Your sleek coat shows how well you live: how I envy you!" Not long after the Wild Ass saw his acquaintance again, but this time he was carrying a heavy load, and his driver was following behind and beating him with a thick stick. "Ah, my friend," said the Wild Ass, "I don't envy you any more: for I see you pay dear for your comforts."


Advantages that are dearly bought are doubtful blessings.


No comments

Powered by Blogger.