Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 104 - Gió Bấc Và Mặt Trời


Gió Bấc Và Mặt Trời

Gió Bấc cùng với Mặt trời
Một hôm tranh cãi ai thời mạnh hơn
Thấy một lữ khách trên đường
Quấn mình trong chiếc áo choàng mà đi.
 
 Mặt trời lên tiếng "Nhìn kìa
 Chúng ta xem thử ai thì mạnh hơn
 Khiến kẻ đang đi dưới đường
 Phải cởi bỏ cái áo choàng kia ra."
 
"Tốt lắm" gió Bấc gầm gừ
Làm cơn gió lạnh ù ù nổi lên
Thổi tốc áo qua một bên
Nhưng người lữ khách lại kềm chặt hơn
Giận giữ gió giật từng cơn
Gió mạnh lữ khách càng ôm chặt người.

Bây giờ tới phiên mặt Trời
Chiếu tia nắng ấm xuống người dưới kia
Ấm áp dễ chịu ô kìa
Lữ khách nới áo khoác hờ trên vai
Nóng lên mồ hôi chảy dài
Lữ khách bỏ nón lau hoài mồ hôi
Sau cùng cởi áo choàng ngoài
Tìm bóng cây mát để ngồi nghỉ chân.

Thuyết phục đưa đến thành công
Vũ lực mạnh bạo chẳng hòng được chi.

Bùi Phạm Thành
(ngày 8 tháng 5 năm 2021)

The North Wind And The Sun
by Aesop

The North Wind and the Sun had a quarrel about which of them was the stronger. While they were disputing with much heat and bluster, a Traveler passed along the road wrapped in a cloak.

"Let us agree," said the Sun, "that he is the stronger who can strip that Traveler of his cloak."

"Very well," growled the North Wind, and at once sent a cold, howling blast against the Traveler.

With the first gust of wind the ends of the cloak whipped about the Traveler's body. But he immediately wrapped it closely around him, and the harder the Wind blew, the tighter he held it to him. The North Wind tore angrily at the cloak, but all his efforts were in vain.

Then the Sun began to shine. At first his beams were gentle, and in the pleasant warmth after the bitter cold of the North Wind, the Traveler unfastened his cloak and let it hang loosely from his shoulders. The Sun's rays grew warmer and warmer. The man took off his cap and mopped his brow. At last he became so heated that he pulled off his cloak, and, to escape the blazing sunshine, threw himself down in the welcome shade of a tree by the roadside.

Gentleness and kind persuasion win where force and bluster fail.


No comments

Powered by Blogger.