Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 99 - Khỉ Và Mèo


Khỉ Và Mèo

Ngày xưa Khỉ và con Mèo
Chung nhà được chủ nuông chiều lắm thay
Nhưng mà hai con thú này
Phá phách, nghịch ngợm, suốt ngày tìm ăn
Bằng cách nào, chẳng bận tâm
Miễn là có được món ăn no lòng.

Một hôm bên lò sưởi hồng
Thấy những hạt dẻ nướng trong lò này
Thèm ăn nhưng thật khó thay
Làm sao lấy hạt dẻ này được đây.

Khỉ rằng: "Lấy hạt dẻ này
Thì tôi có thể lấy ngay chẳng màng
Nhưng mà nghĩ lại kỹ càng
Bạn tài gỏi, lấy dễ dàng hơn tôi."

Nghe khen Mèo cũng tin lời
Dùng tay khều lửa thử coi thế nào
Vài lần Mèo thò tay vào
Những hạt dẻ nóng cũng cào được ra
Mèo thì bị nóng phỏng da
Hạt dẻ thì Khỉ ăn đà còn chi
Chủ bước vào, chúng chạy đi
Khỉ được hạt dẻ, Mèo thì phỏng chân.
Từ nay bạn Khỉ chẳng cần
Với Mèo thì chuột ở gần tầm tay.

Cổ nhân đã nói câu này:
"Chê ta, chê đúng là thầy của ta
Những kẻ tâng bốc khen ta
Thì đúng là kẻ hại ta có ngày."

Bùi Phạm Thành
(ngày 28 tháng 4 năm 2021)

The Monkey And The Cat
by Aesop

Once upon a time a Cat and a Monkey lived as pets in the same house. They were great friends and were constantly in all sorts of mischief together. What they seemed to think of more than anything else was to get something to eat, and it did not matter much to them how they got it.

One day they were sitting by the fire, watching some chestnuts roasting on the hearth. How to get them was the question.

"I would gladly get them," said the cunning Monkey, "but you are much more skillful at such things than I am. Pull them out and I'll divide them between us."

Pussy stretched out her paw very carefully, pushed aside some of the cinders, and drew back her paw very quickly. Then she tried it again, this time pulling a chestnut half out of the fire. A third time and she drew out the chestnut. This performance she went through several times, each time singeing her paw severely. As fast as she pulled the chestnuts out of the fire, the Monkey ate them up.

Now the master came in, and away scampered the rascals, Mistress Cat with a burnt paw and no chestnuts. From that time on, they say, she contented herself with mice and rats and had little to do with Sir Monkey.


The flatterer seeks some benefit at your expense.


No comments

Powered by Blogger.