Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 97 - Chuột Chũi Con và Mẹ Của Nó


Chuột Chũi Con Và Mẹ Của Nó

Một hôm chú Chuột chũi con
Hỏi: "Sao Mẹ nói rằng con bị mù
Trong hang tăm tối âm u
Nhưng con chắc chắn thấy dù tối đen."

Tự phụ hão, thật không nên
Chuột Mẹ muốn dạy còn liền một khi
Đặt cục nhựa thơm: "Nhìn đi
Nói cho Mẹ biết cái gì nằm đây."

Chuột con chăm chú nhìn ngay:
"Đó là viên sỏi nằm đây rõ ràng."
Chuột Mẹ: "Này đứa con ngoan
Mắt mù nhưng mũi lại càng nghẹt hơn."

Thói thường những kẻ khoe khoang
Những phần yếu kém lại càng lộ ra.

Bùi Phạm Thành
(ngày 26 tháng 4 năm 2021)


Ghi chú: Chuột chũi (mole) là loài động vật ăn sâu bọ, hình dạng giống như chuột, sống ngầm suốt đời trong hang tối, có đôi mắt rất nhỏ, gần như mù, nhưng có mũi dài hơn để đánh hơi.

The Mole And His Mother
by Aesop

A little Mole once said to his Mother:

"Why, Mother, you said I was blind! But I am sure I can see!"

Mother Mole saw she would have to get such conceit out of his head. So she put a bit of frankincense before him and asked him to tell what it was.

The little Mole peered at it.

"Why, that's a pebble!"

"Well, my son, that proves you've lost your sense of smell as well as being blind."


Boast of one thing and you will be found lacking in that and a few other things as well.


No comments

Powered by Blogger.