Header Ads

Thần Chết Và Kẻ Khốn Cùng


La Mort et le Malheureux

Un Malheureux appelait tous les jours
La Mort à son secours.
Ô Mort, lui disait-il, que tu me sembles belle !
Viens vite, viens finir ma fortune cruelle.
La Mort crut, en venant, l’obliger en effet.
Elle frappe à sa porte, elle entre, elle se montre.
Que vois-je ! cria-t-il, ôtez-moi cet objet ;
Qu’il est hideux ! que sa rencontre
Me cause d’horreur et d’effroi !
N’approche pas, ô mort, ô mort, retire-toi.
Mécénas fut un galant homme :
Il a dit quelque part : Qu’on me rende impotent,
Cul de jatte, goutteux, manchot, pourvu qu’en somme
Je vive, c’est assez, je suis plus que content.
Ne viens jamais ô mort, on s’en dit tout autant.

Jean de La Fontaine

Livre I - Fable 15

Thần Chết Và Kẻ Khốn Cùng

Chuyện rằng một kẻ khốn cùng
Cuộc sống lây lất qua từng bao năm
Một hôm anh ta khấn rằng:
"Cầu xin thần chết một lần ra tay
Đem tôi ra khỏi đời này
Cuộc đời khốn khổ đang đày đoạ tôi."

Chợt nghe ghê rợn tiếng cười
Thần chết đã đến như lời cầu xin
Anh ta giờ mới hoảng kinh:
"Xin thần chết hãy nghĩ tình buông tha
Đừng lại gần tôi nữa mà
Hãy ra khỏi cửa rời xa nơi này."

Điều ta học được ở đây
Như điều đã viết từ ngày xa xưa:
"Đời sống dẫu chẳng dư thừa
Hay là khổ cực sớm trưa nhọc nhằn
Hoặc là đói rách khó khăn
Nhưng vẫn còn ở dương trần này đây
Tiếp tục sống hết đời này
Xin thần chết hãy rời ngay nơi này."

Bùi Phạm Thành
(ngày 27 tháng 5 năm 2021)No comments

Powered by Blogger.