Header Ads

Mười Lăm Liều Thuốc Sống Lâu Sống Khoẻ


Một là thể dục thể thao
Đây là thuốc rẻ lúc nào cũng hay.

Hai rau, củ, hạt, trái cây
Thuốc này nên có mỗi ngày chớ quên.

Ba là thuốc chẳng tốn tiền
Cười là thuốc bổ tự nhiên sẵn sàng.

Bốn là trong công việc làm
Tích cực là thuốc phá tan biếng lười.

Năm là tôn giáo trên đời
Chọn một vị thuốc sống đời thiện tâm.

Sáu là thuốc bổ tinh thần
Kinh kệ, thiền định, cân bằng thân tâm.

Bảy ngủ là thuốc an thần
Sau cơn ngon giấc thân tâm nhẹ nhàng.

Tám yêu thương, thuốc thiên đàng
Gia đình yên ấm, thế gian thái bình.

Chín là thuốc cho thân mình
Phải biết tôn trọng giữ gìn chăm lo. 

Mười là liều thuốc giúp cho
Mở mang trí tuệ đó là sách hay.

Mười Một liều thuốc hàng ngày
Người thân, bạn hữu giữ dây thân tình.

Mười Hai là thuốc an sinh
Ngăn nắp, sạch sẽ, bệnh tình ngừa, ngăn.

Mười Ba thuốc ngừa khó khăn
Việc người thì chớ dính thân mình vào.

Mười Bốn thuốc người tuổi cao
Là thuốc hoạt động uống vào khoẻ thêm.

Mười Lăm thuốc chống ưu phiền
Văn chương, ca hát bình yên tâm hồn.

Sống đời khoẻ mạnh vẫn hơn
Mười lăm thuốc đó chớ quên mỗi ngày
Trăm năm một cuộc đời này
Thu Đông Xuân Hạ vần xoay bốn mùa
Mưa giông bão tuyết dần qua
Vượt trên tất cả mới là người hay.

Bùi Phạm Thành
Ngày 24 tháng 2 năm 2023No comments

Powered by Blogger.