Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 92 - Chuột Và Chồn


Chuột Và Chồn

Chuyện xưa lũ Chuột và Chồn
Ghét nhau cay đắng nên thường chiến tranh
Thế nhưng những cuộc giao tranh
Chồn thắng và Chuột trở thành món ăn.

Lũ Chuột đã hiểu ra rằng
Chỉ huy của Chuột chẳng bằng một ai
Họp nhau lại, chọn ra ngay
Một số tướng tá làm loài chỉ huy.

Cấp chỉ huy phải có uy
Trên đầu mũ mão trông thì rất oai
Lông chim trên mũ được cài
Đúng theo sách vở những bài chiến tranh.

Thế rồi quyết định thật nhanh
Thách thức Chồn để giao tranh lần này
Lũ Chồn thì chấp nhận ngay
Ngày ra chiến trận là ngày kiếm ăn.

Lũ Chồn lập tức tấn công
Đám Chuột hoảng sợ chạy tông tức thì
Tìm hang, tìm lỗ trốn đi
Chuột lính trốn được bởi vì nhỏ con
Chuột tướng thì dềnh dàng hơn
Vướng vít mũ mão khó đường thoát thân
Lũ Chồn dữ tợn nhanh chân
Tướng Chuột tất cả vong thân trận này.

Lời xưa có câu rất hay:
"Càng cao danh vọng, càng dầy gian nan."

Bùi Phạm Thành
(ngày 24 tháng 4 năm 2021)

The Mice And The Weasels
by Aesop

The Weasels and the Mice were always up in arms against each other. In every battle the Weasels carried off the victory, as well as a large number of the Mice, which they ate for dinner next day. In despair the Mice called a council, and there it was decided that the Mouse army was always beaten because it had no leaders. So a large number of generals and commanders were appointed from among the most eminent Mice.

To distinguish themselves from the soldiers in the ranks, the new leaders proudly bound on their heads lofty crests and ornaments of feathers or straw. Then after long preparation of the Mouse army in all the arts of war, they sent a challenge to the Weasels.

The Weasels accepted the challenge with eagerness, for they were always ready for a fight when a meal was in sight. They immediately attacked the Mouse army in large numbers. Soon the Mouse line gave way before the attack and the whole army fled for cover. The privates easily slipped into their holes, but the Mouse leaders could not squeeze through the narrow openings because of their head-dresses. Not one escaped the teeth of the hungry Weasels.


Greatness has its penalties.


No comments

Powered by Blogger.