Header Ads

Thơ Tiểu Bình: Vịnh Chư Táo Quân


Hổ Ai 

          Bắc thang lên hỏi giời già, 
Phải chăng nhà Táo lê la không quần?
Lấm lem đen nhẻm đáy trần,
Giạng tè he cưỡi chép thăng thiên đình.

          - Nào, Bà nó, Táo Anh mình,
Mau mau phủ phục tấu trình cho xong. 
Hạ giới nhiễu sự lung tung,
Tâu lâu chết cóng lỏng vòng khố đeo.  
Khố mà tuột, đấy thì teo,
Thì nguội luôn cả tình nghèo bếp ta.

          Nỗi mình bần tiện quá đa,
Khố đụp mà đóng vẫn là trắng mông.   
Dám đâu bát phố lòng thòng,     
Củi than dấm dúi cực lòng củi than!
Quần thì chả có hở hang,                 
Xấu chàng gio lấm,
Nhọ… càng hổ ai?


Chém Cha Cái Khố

          Lên giời bẩm báo đón xuân,
Gẫm đời nhà Táo không quần mà thương!

          Cụ nhà lẩn thẩn ương ương,
Tưởng mình là Táo cuống cuồng lo thân.
Nào hay thiên bất dung nhân,
Vải kia hô biến ra thuần giẻ tưa.
Đào đâu ra chiếc quần thừa?
Thôi thì khố bện cũng vừa chỗ che.  
Che thì che, vẫn thè lè…
Của kia thích mát ngo ngoe nó thập thò.

          - Chém cha cái khố đụp mo,
Mày to mà của cụ co cóc* vừa!Chú thích:

* Ngạn ngữ  
          "Cấy thưa thừa thóc, 
          “Cấy dầy thì cóc (không, đếch, nguội…) được ăn.


Lời Phủ Nhận (Disclaimer):

          Giây vào thần nanh đỏ mỏ nó nát cho thì chỉ có mà chớ phở.  Nói trộm vía với chỗ thần nhân nước nhà, thượng sách vẫn cứ là “kính nhi viễn chi”.  Tôn thờ chư vị còn chửa hết thì bói đâu ra các kẻ bạo hổ bằng hà, ngang nhiên báng bổ quốc hồn mà không hãi chết giẫy đành đạch?  —Sự thực thà loại người vô thiên nghịch lý này sẵn có đầy—  Khốn nhưng thú tiếu-lâm từ độ văn chương truyền khẩu lâu đời lâu kiếp đã nhỡ tẩm vào máu dân ta ngay từ thần thoại hoang đường.

          Về phần Tiểu tôi cho dù quen thói hí hửng (lại còn được dựa thêm tí vần quốc ngữ tân thời), vẫn hằng nhủ mình không được ngược ngạo gõ càn.  Chả là chỉ muốn ti toe kính dâng Ông Vải tẹo khôi hài nhá nhem —không dám râm thư— bên hương đăng lễ vật để các cụ chứng giám cho ngày con lý ngư cận Tết thêm nhộn.

CUNG CHÚC TÂN XUÂN Quý Mão 2023
(Mến tặng BS V-Linh-Huy) 
Tiểu-Bình No comments

Powered by Blogger.