Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 83 - Sư Tử Và Con Lừa


Sư Tử Và Con Lừa

Ngày kia con chúa sơn lâm
Hiên ngang dạo bước bên trong khu rừng
Muôn thú kính cẩn vô cùng
Cúi đầu, nhường bước phục tùng quyền uy.

Bỗng dưng một con Lừa kia
Nói lời nhận xét nghe thì trái tai
Sư Tử tức giận trong người
Nhìn xem ai kẻ nói lời hỗn kia
Thì ra là con Lừa kia
Sư Tử lặng lẽ bước đi chẳng cần
Dùng chi dù một móng chân
Với kẻ ngu xuẩn chẳng cần ra tay.

Đối với những kẻ ngu này
Chẳng cần để ý, bận tay làm gì.

Bùi Phạm Thành
(ngày 22 tháng 4 năm 2021)


The Lion And The Ass
by Aesop

One day as the Lion walked proudly down a forest aisle, and the animals respectfully made way for him, an Ass brayed a scornful remark as he passed.

The Lion felt a flash of anger. But when he turned his head and saw who had spoken, he walked quietly on. He would not honor the fool with even so much as a stroke of his claws.


Do not resent the remarks of a fool. Ignore them.


No comments

Powered by Blogger.