Header Ads

Nguyễn Phú Trọng Chầu Tập Cận Bình


Ối giời quý bác ơi
Lại có chuyện nữa rồi
Vua Tập hô một tiếng
Phú Trọng bò ngay tới.

Giống hệt như ngày xưa
Chệt vừa lên ngôi vua
Gọi lân bang chư hầu
Đến chầu ngay trước cửa.

Nhiều người hỏi tại sao
Vì những lý do nào
Phú Trọng được gọi trước
Đến cúi đầu bẩm báo?

Phải chăng có chuyện ngầm
Liên quan đến Biển Đông
Hay đặc khu kinh tế
Biển đảo đem hiến dâng?

Hay là việc làm ăn
Sản phẩm bị ngăn cản
Dùng hàng Tàu nhãn Việt
Là tha hồ đem bán.

Xưa vua quan nhà Trần
Mở Hội Nghị Diên Hồng
Toàn dân Việt nhất trí
Đánh tan quân Nguyên Mông.

Ngày nay đảng cộng sản
Trong nước đàn áp dân
Thấy Tàu thì quỳ lạy
Rồi cắt đất mà dâng.

Họ Tập giữ vững ngôi
Thêm năm năm nữa rồi
Nước Việt ta có thể
Thành tỉnh của Tàu thôi.

Người dân Việt Nam tôi
Trên thế giới khắp nơi
Trong nước và ngoài nước
Hãy cùng lên tiếng nói.

Hãy cùng tay nắm tay
Muốn cứu giang sơn này
Cái đảng cộng sản đó
Chúng ta phải dẹp ngay.

Chu Bách Việt
Ngày 2 tháng 11 năm 2022


Chú thích:

Ngay sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc bế mạc, và Tập Cận Bình nắm vững chức chủ tịch lần thứ ba, họ Tập đã cho "vời" Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sang "thăm" Trung cộng từ ngày 30/10 đến 02/11 năm 2022.

Sau ‘cuộc chầu thánh thể’ tại Bắc kinh của ông Trọng…

Tập Cận Bình nói ‘Không để bất kỳ ai can thiệp’ vào bước tiến của TQ và Việt Nam

Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tập Cận Bình, bàn về 'vấn đề trên biển'No comments

Powered by Blogger.