Header Ads

Kẻ Trộm Cắp Dạy Con


Việt Nam ta có chuyện này
Có tên trộm cắp một ngày dạy con
Dạy nó từ tuổi còn non
Theo nghề ăn cắp để còn vinh thân.

Một hôm chờ đêm xuống dần
Dắt con mò mẫm vào gần xóm kia
Kiếm nhà giàu có kia kìa
Đào hầm khoét vách tường kia để vào.

Người cha lấy một cái bao
Mở rương vơ vét bỏ vào bên trong
Rồi bảo con vào rương nằm
Đậy nắp rương xuống kêu ầm vang lên:
"Ăn trộm! Ăn trộm!" Kêu rền
Gia chủ gậy gộc đuốc đèn chạy ra
Đứa con lén ra khỏi nhà
Chạy về khóc lóc giận cha vô cùng.

Người cha mới dạy con rằng:
"Trộm cắp như thế phải chăng nguy nàn?
Nhớ câu thành ngữ nhân gian
Làm lính cướp chợ, làm quan cướp nhà
Xã Hội Cướp Ngày đúng là
Đầu trộm đuôi cướp Đảng ta chuyên nghề
Của công, của tư, thu về
Xây dinh, lập mộ, một bề giầu sang
Mua thêm quốc tịch ngoại bang
Hiểm nguy thì sẽ có đàng vù bay
Qua ngoại quốc sống phây phây
Con hãy nhớ kỹ việc này nghe chưa.”
 
Bùi Phạm Thành
(ngày 30 tháng 9 năm 2022)


Chú thích:

Nhân đọc một bài viết với ý tương tự trên trang mạng xã hội. Ngẫu hứng viết thành bài thơ này để gửi đến đọc giả và thân hữu.


No comments

Powered by Blogger.