Header Ads

Truyện Cổ Tích: Sơn Tinh, Thuỷ Tinh


Tục truyền rằng vua Hùng Vương
Có người con gái Mỵ Nương tuyệt trần
Tiếng vang đến cả thánh thần
Sơn Tinh thần núi vẫn thầm ước ao
Thuỷ Tinh thần biển khác nào
Cả hai cùng đến xin vào cầu hôn.

Hùng Vương chỉ có một con
Hai thần cùng đến cầu hôn một lần
Hùng Vương nghĩ rồi phán rằng:
"Ai mang lễ trước ta hằng gả con."

Hôm sau mới sáng tinh sương
Sơn Tinh mang lễ cầu hôn đến cùng
Hùng Vương thuận ý bằng lòng
Mỵ Nương xuất giá theo chồng Sơn Tinh.
Kiệu hoa rước nàng về dinh
Tản Viên là núi Sơn Tinh làm nhà.

Thuỷ Tinh đến sau hiểu ra
Vội vàng dâng nước để mà đuổi theo
Nước sông nước biển dâng cao
Trên trời bão tố ào ào mưa tuôn

Mặc cho sóng thét mưa hờn
Sơn Tinh cùng với Mỵ Nương an lành
Tản Viên núi vẫn ngát xanh
Ngàn năm nước lũ cũng đành đoạn thôi.

Mới hay thánh thần khác người
Tranh giành kiếp kiếp đời đời chẳng nguôi
Tháng Tám, tháng Chín để rồi
Thuỷ Tinh dâng nước cố đòi Mỵ Nương.

Thánh thần nổi trận ghen tương
Dân gian chịu cảnh đoạn trường hằng năm.

Bùi Phạm Thành
(ngày 29 tháng 6 năm 2021)

Chú thích:

Dựa theo: Lĩnh Nam Chích Quái
Bản dịch của Lê Hữu Mục
Khai Trí xuất bản lần thứ nhất, năm 1960No comments

Powered by Blogger.