Header Ads

Truyện Cổ Tích: Ăn Mày Đánh Đổ Cầu Ao


Ăn Mày Đánh Đổ Cầu Ao

Chuyện xưa có người ăn mày
Xin được một bát gạo đầy ngon sao
Đem vo ở dưới cầu ao
Ngờ đâu gió thổi đổ nhào còn chi
Anh ăn mày khóc tỉ ti
Anh không biết phải làm gì giờ đây
Giận cơn gió lớn đây này
Làm đơn anh kiện lên ngay Thiên Đình.

Đơn rằng: “Trước cửa Thiên Đình
Tôi xin tâu rõ sự tình nguồn cơn
Tôi là một kẻ cô đơn
Nghèo nàn đói khát xin cơm mỗi ngày
Tôi vốn sinh quán Hà Đoài
Sống nhờ vào việc ăn mày xưa nay
Hôm nay có được dịp may
Xin được một bát gạo đầy thật ngon
Không nhà biết làm sao hơn
Phải vo gạo để thổi cơm no lòng
Bên cầu ao nước thật trong
Ngờ đâu có một cơn giông ào ào
Gạo bị đổ hết xuống ao
Không lưới, không vợt làm sao cho cùng?
Khấu đầu lạy trước Cửu Trùng
Thương kẻ nghèo khổ khốn cùng như tôi.”

Chấp đơn, Trời mới ban lời
Cho gọi thần gió đến nơi toà này
Thần gió đến nơi trình bày:
“Có người lái thóc chở đầy thuyền buôn
Nhưng gió không có một cơn
Nên chẳng có thể giăng buồm ra sông
Nên họ làm lễ cầu phong
Nhận lễ tôi thổi buồm căng gió đầy.”

Trời rằng: “Thật bất công thay
Kẻ nghèo có bát gạo đầy đổ sông
Đứa giàu lễ vật nó dâng
Tham của tối mắt vội vàng làm ngay
Phải bắt tên lái gạo này
Kẻ nghèo bát gạo đền ngay tức thời”
Từ đây người ở trên đời
 Mới đặt ra được những lời ca dao:
“Ăn mày đánh đổ cầu ao,
Vì ngài Phong Súy (*) nên tao phải đền.”

Bùi Phạm Thành
(ngày 1 tháng 5 năm 2022)


Dựa theo: Truyện Cổ Nước Nam - Quyển 1
Của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc

(*) Phong Súy: Thần gió

No comments

Powered by Blogger.