Header Ads

Truyện Lạ Nước Nam: Truyện Hồ Tinh


Truyện Hồ Tinh

Long Biên vùng đất là nơi
Từ thời thượng cổ có người ở đây
Lý Thái Tổ đến nơi này
Thấy rồng ẩn hiện trên mây uy hùng
Xây thành đặt tên Thăng Long
Kinh đô một cõi vẫy vùng trời Nam.

Phía tây xưa có cái hang
Hồ tinh đã sống hơn ngàn năm qua
Chín đuôi quỷ quái, tinh ma
Hoá người, hoá khỉ đi ra khắp vùng.

Tản Viên là núi trong vùng
Thổ dân nơi đó đã từng khai hoang
Áo trắng gọi Bạch Y Man
Hồ tinh biến hoá nhập làm thổ dân
Lừa người rồi bắt đi dần
Cả đám trai gái giam cầm trong hang
Thổ dân cầu Lạc Long Quân
Ra tay cứu giúp thổ dân nơi này.

Lạc Long Quân hiện ra ngay
Cùng đám bộ hạ ra tay cứu người
Thuỷ binh dâng nước đến nơi
Đánh hồ tinh đó tơi bời biết tay.

Đào thành hồ nước nơi đây
Thi Hồ Trạch gọi Hồ Tây bây giờ
Và rồi lập một ngôi chùa 
Là Thiên Niên Quán hiện giờ còn đây.

Bờ đầm ở vùng phía tây
Gọi Lỗ Hồ Động ruộng cày cho dân
Xóm làng tên gọi Hồ thôn
Cái hang xưa Lỗ Hồ Đàm còn tên.

Bùi Phạm Thành
(ngày 12 tháng 6 năm 2021)


Chú thích: Đây cũng là truyện để giải thích tên gọi của của những vùng địa dư quanh thành Thăng Long như Hồ Tây, chùa Thiên Niên...

Dựa theo Lĩnh Nam Chích Quái
Bản dịch của Lê Hữu Mục
Khai Trí xuất bản lần thứ nhất, năm 1960No comments

Powered by Blogger.