Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 64 - Cáo Và Khỉ


Cáo Và Khỉ

Ngày xưa trong một khu rừng
Chim muông, thú vật họp cùng với nhau
Đây là cuộc họp để bầu
Một lãnh tụ mới đứng đầu rừng xanh.

Từng con phô tài của mình
Khỉ ra nhảy múa tài tình làm sao
Muôn thú cùng nhảy chung vào
Cuối cùng con Khỉ được bầu lên ngai.

Cáo nghĩ rằng Khỉ bất tài
Không xứng đáng ngự trên ngai vua này
Thế rồi cho đến một ngày
Cáo thấy chiếc bẫy của người đi săn
Cáo nói với vua Khỉ rằng
Tìm ra kho báu ở đằng xa kia
Cáo không dám sờ bởi vì
Kho báu thì thuộc quyền về nhà vua.

Tham lam Khỉ đã mắc lừa
Đi theo con Cáo nó đưa dẫn đường
Đến nơi thấy miếng thịt ngon
Thò tay, bẫy sập, thôi xong một đời
Cáo gian manh đứng đó cười:
"Vua gì ngu ngốc giữ đời chẳng nên!"

Hôm sau khu rừng rộn lên
Cuộc bầu cử mới lại liền có ngay.

Lãnh tụ thì phải có tài
Kẻo không thì cũng uổng đời có khi.
 
Bùi Phạm Thành
(ngày 17 tháng 4 năm 2021)

The Fox And The Monkey
by Aesop

At a great meeting of the Animals, who had gathered to elect a new ruler, the Monkey was asked to dance. This he did so well, with a thousand funny capers and grimaces, that the Animals were carried entirely off their feet with enthusiasm, and then and there, elected him their king.

The Fox did not vote for the Monkey and was much disgusted with the Animals for electing so unworthy a ruler.

One day he found a trap with a bit of meat in it. Hurrying to King Monkey, he told him he had found a rich treasure, which he had not touched because it belonged by right to his majesty the Monkey.

The greedy Monkey followed the Fox to the trap. As soon as he saw the meat he grasped eagerly for it, only to find himself held fast in the trap. The Fox stood off and laughed.

"You pretend to be our king," he said, "and cannot even take care of yourself!"

Shortly after that, another election among the Animals was held.


The true leader proves himself by his qualities


No comments

Powered by Blogger.