Header Ads

Truyện Lạ Nước Nam: Truyện Ngư Tinh


Truyện Ngư Tinh

Đông Hải có loài Ngư tinh
Nhiều chân như rết thân mình dài ghê
Biến hoá, kinh dị, đủ nghề
Làm nên giông bão tứ bề nguy nan.

Từ thời thượng cổ xa xăm
Ngư tinh đã có hiện thân làm người
Giết tôm cá, hại người đời
Ngư dân ven biển lắm người thiệt thân
Họ cầu xin Lạc Long Quân
Ra tay trừ hại cứu dân phen này.

Long Quân hiển hiện ra ngay
Thuỷ Dạ Xoa phải ngừng ngay sóng thần
Long Quân chèo thuyền đến gần
Giả làm một chuyện cúng thần cho ăn.

Ngư Tinh há miệng ngỡ rằng
Phen này sẽ được thức ăn ngon lành
Long Quân dùng phép hoá thành
Khối sắt cháy đỏ để hành Ngư tinh.

Ngư tinh đau đớn, tức mình
Vùng vẫy toan tính đánh chìm Long Quân
Long Quân bèn tiến lại gần
Chém Ngư tinh đứt một phần đằng đuôi
Lột da treo lên núi đồi
Thành Bạch Long Vĩ người đời gọi tên.

Khúc đầu hoá chó chạy liền
Long Quân lấp đá chém liền một đao
Cẩu Đầu và Cẩu Man Đầu
Thành tên ghi nhớ mai sau đời đời.

Bùi Phạm Thành
(ngày 12 tháng 6 năm 2021)


Chú thích: Có lẽ truyện được đặt ra để giải thích tên lạ lùng của các hòn đảo ở Biển Đông: đảo Bạch Long Vĩ (giữa Hải Phòng và đảo Hải Nam của Tàu), Cẩu Đầu và Cẩu Man Đầu (không biết hiện nay là vùng đảo nào)

Đảo Bạch Long VĩNo comments

Powered by Blogger.