Header Ads

Đẽo Cày Giữa Đường


Đẽo Cày Giữa Đường

Một người thợ mộc ngày xưa
Ba trăm quan vốn để mua gỗ về
Đẽo cày anh muốn ra nghề
Giữa đường mở tiệm dễ bề vào coi.

Có người rảo bước đến nơi
Bảo rằng: "Cày đó theo tôi phải là
Cái cày phải được cao, to
Đẽo ra như thế để cho dễ cày."

Anh thợ mộc làm theo ngay
Đẽo luôn ra một cái cày to, cao
Người khác: "Cày to và cao
Người mình nhỏ bé làm sao mà cày."

Cho rằng chắc đúng vậy thay
Đẽo cày nhỏ, thấp liền ngay tức thì
Và rồi có một người kia
Bảo rằng: "Tôi nói anh nghe chuyện này
Trên rừng dùng voi kéo cày
Khai rừng làm ruộng càng ngày nhiều ra
Vì vậy cày phải thật to
Ít ra cũng phải gấp ba cày thường."

Nghe vậy anh ta làm luôn
Đẽo toàn cày lớn, cao hơn cày thường
Khách hàng qua lại bên đường
Chẳng ai ghé đến cửa hàng để mua
Còn chuyện dùng voi cày bừa
Hỏi ra mới biết là chưa bao giờ
Nghe lời bàn tán vẩn vơ
Bao nhiêu vốn liếng bây giờ sạch trơn.

Tục ngữ "Đẽo cày giữa đường"
Để tai nghe kẻ bên đường bàn ngang
Lại cứ theo đó mà làm
Rồi ra cơ nghiệp tiêu tan có ngày.

Bùi Phạm Thành
(ngày 1 tháng 6 năm 2021)


Dựa theo Truyện Cổ Nước Nam của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc.

No comments

Powered by Blogger.