Header Ads

Mấy Vần Thơ Tháng Tư Của Tuệ Nga


KHOANG ĐẦY

Cách nửa bán cầu đất nước tôi
Đường về sương tuyết cách ngăn rồi
Con thuyền ngược gió neo bờ lạ !
Chất một khoang đầy ... thương nhớ ơi ...

Tuệ Nga

GIẤC ẢO

Canh trường tịch mịch nghe hoang sơ
Giấc Ảo, Thuyền Trăng, mấy kẻ chờ
Có thấy sóng xô ngoài biển động
Hay hồn luân lạc phím trùng tơ ...

Tuệ Nga

BƯỚC LỮ HOÀI

Đỉnh trời có vọng tiếng thơ ai
Mây trắng mênh mang bước lữ hoài !
Gửi gió đôi vần cho đất cũ
Hoang vu xứ lạ ... Sóng trùng khơi ...

Tuệ Nga

ĐƯỜNG NÀO HOA NẮNG

Từ vùng đất mới hoa lên
Lữ hành ơi, tiếng gọi miền quê xa
Cái ta, phải đã nhạt nhòa
Cái ta, thao thức ... cái ta lưu đầy !

Trời đây, đất vẫn nguyên đây,
Gửi thơ ẩn ức thu gầy triền miên
Từ vùng đất mới Hoa lên
Cánh Hoa Không Tưởng, bên triền suy tư ...

Lối nào bến Thực bờ Hư !
Đường nào hoa nắng, cho thơ không sầu,
Thơ nào ngát ý nguyện cầu
Tôi xin ngọn lửa đốt sầu thế gian ...

Một dòng sông trắng mênh mang
Sông ơi, trôi hết bàng hoàng biển dâu
Đến từ đâu ? Sẽ về đâu ?
Phải như lời gió nhiệm mầu hư vô !

Vòng đời ôm trọn vòng thơ ...
Ngân Hà một giải lững lờ trăng soi
Bước xuân, chiều quạnh u hoài,
Ta đi giữa Nắng ! Ngậm ngùi gọi ta !

Trời mênh mông ! Đất bao la !
Hỡi ta ! Hạt bụi trong sa mạc buồn,
Gió phương nào, gió Trầm Hương
Cho ta hạt bụi lên đường gió ơi !

Mặc đời bão táp lửa sôi 
Xin làm hạt bụi trên đồi An Nhiên
Từ vùng đất mới hoa lên
Đóa hoa Không Tưởng ! Giữa miền Tịnh Thanh ...

Tuệ Nga

No comments

Powered by Blogger.