Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 49 - Người Nông Dân Và Đàn Sếu


Người Nông Dân Và Đàn Sếu

Đàn Sếu nhìn người Nông dân
Cày cấy trên một cánh đồng thật to
Đắp luống, gieo hạt hàng giờ
Đàn Sếu rình rập để chờ kiếm ăn.

Công việc đồng áng đã xong
Sếu chờ cho bác nông dân về nhà
Thế là bọn chúng ùa ra
Bới đất tìm hạt, thấy là ăn ngay.

Biết vậy, Bác trở lại ngay
Cùng với chiếc ná trên tay bác cầm
Tay vung dây, miệng hét ầm
Lũ Sếu sợ hãi rần rần bay đi.

Nhưng chúng trở lại ngay vì
Bác doạ nhưng chẳng làm gì chúng đâu
Không tiếng sỏi bay qua đầu
Không bị thương tích thì đâu sợ gì.

Bác Nông dân phải nghĩ suy
Quyết định là phải làm gì mạnh hơn
Lấy sỏi bắn chết vài con
Lũ Sếu hoảng sợ chẳng còn ghé qua.

Đối với những kẻ gian tà
Doạ nạt chẳng sợ, phải là mạnh tay.

Bùi Phạm Thành
(ngày 15 tháng 4 năm 2021)

The Farmer And The Cranes
by Aesop

Some Cranes saw a farmer plowing a large field. When the work of plowing was done, they patiently watched him sow the seed. It was their feast, they thought.

So, as soon as the Farmer had finished planting and had gone home, down they flew to the field, and began to eat as fast as they could.

The Farmer, of course, knew the Cranes and their ways. He had had experience with such birds before. He soon returned to the field with a sling. But he did not bring any stones with him. He expected to scare the Cranes just by swinging the sling in the air, and shouting loudly at them.

At first the Cranes flew away in great terror. But they soon began to see that none of them ever got hurt. They did not even hear the noise of stones whizzing through the air, and as for words, they would kill nobody. At last they paid no attention whatever to the Farmer.

The Farmer saw that he would have to take other measures. He wanted to save at least some of his grain. So he loaded his sling with stones and killed several of the Cranes. This had the effect the Farmer wanted, for from that day the Cranes visited his field no more.


Bluff and threatening words are of little value with rascals.

Bluff is no proof that hard fists are lacking.


No comments

Powered by Blogger.