Header Ads

Truyện Cổ Tích: Sự Tích Bánh Chưng Bánh Dày


Sự Tích Bánh Chưng Bánh Dày

Chuyện kể từ thời xa xưa
Vua Hùng Vương đã mới vừa thành công
Đánh tan được lũ giặc Ân
Vua có ý muốn nhường phần cho con.

Đầu xuân vua họp các con
Truyền rằng: "Tìm một món ngon trên đời
Có ý nghĩa sẽ truyền ngôi
Ngai vàng quyền quý về người thông minh."

Các người con hết sức mình
Tìm nhiều của lạ đệ trình vua cha
Một người con rất thật thà
Con thứ mười tám tên là Lang Liêu
Mẹ ruột đã mất từ lâu
Nhưng lòng hiếu thảo là điều để tâm
Lòng thành động đến thánh thần
Nên thần hiện đến bảo rằng: "Lang Liêu
Trên đời vật quý rất nhiều
Lúa gạo quý gấp bao nhiêu vật dùng
Lấy gạo gói bánh hình vuông
Tượng trưng Cha đất bánh chưng đó là
Bánh dày hình tròn nặn ra
Hình ảnh người Mẹ đó là Mẫu thân."

Lang Liêu theo ý của thần
Làm nên hai bánh để dâng phụ hoàng
Đất, Trời thể hiện rõ ràng
Mẹ, Cha hình ảnh lại càng rõ thêm
Đó là bánh dầy, bánh chưng
Đầy đủ ý nghĩa tượng trưng cuộc đời
Vua cha vì thế truyền ngôi
Con thứ mười tám là người làm vua.

Kể từ câu chuyện ngàn xưa
Cha Mẹ, Trời Đất, chuyện xưa vẫn còn
Đầu năm con cháu vẫn thường
Dùng hai bánh ấy cúng dường tổ tiên.

Bánh dày cùng với bánh chưng
Vuông Cha, tròn Mẹ, ta cùng nhớ ơn.

Bùi Phạm Thành 
(ngày 10 tháng 6 năm 2021)


Chú thích:

Dựa theo Lĩnh Nam Chính Quái
Bản dịch của Lê Hữu Mục
Khai Trí xuất bản lần thứ nhất, năm 1960


No comments

Powered by Blogger.