Header Ads

Fúc Cày Trâu Vằn


Ối giời mấy bác ơi
Truyện có thật trên đời
Khó tin mà có thật
Chỉ ở Việt Nam thôi.

Có cái tên chủ tịt
Đi đôi giầy ten-nít
Trâu vằn đi phía trước
Fúc niễng đi sau đít.

Năm nay năm Nhâm Dần
Nên trâu cũng có vằn
Đi cày có người dắt
Chắc sẽ xui cả năm.

Năm ngoái tên Tô Lâm
Ăn thịt bò giát vàng
Năm nay Fúc cày ruộng
Bằng con trâu vằn vàng.

Lễ Tịch Điền năm nay
Fúc cày trâu quái thai
Năm nay đảng sẽ có
Nhiều điều thật bi ai.

Đầu năm quan làm trò
Trâu vằn cày sân khô
Dân đứng xem ngán ngẩm
Năm nay càng thêm khổ.

Bây giờ làm sao đây?
Thôi thì như thế này
Đem vàng mã đốt vía
Giải hạn xui năm nay!

Chu Bách ViệtNo comments

Powered by Blogger.