Header Ads

Chúc Tết Nhâm Dần 2022


“Mồng Một thì Tết Mẹ Cha,
Mồng Hai Tết Bạn, Mồng Ba Tết Thầy.” (*)
Hổ về cắn Cáo tan thây,
Toàn dân đoàn kết diệt bầy cộng nô.
Đập tan lăng xác già Hồ,
Cùng nhau dựng lại cơ đồ Việt Nam.
Gái Trai Già Trẻ cùng làm.
Lập thành chính phủ không tham lam quyền.
Điều hành đất nước bình yên,
Phát huy đạo đức: Hiếu, Hiền, Nghĩa, Nhân.
Tam Quyền phân lập giúp dân,
Duy trì cuộc sống chuyên cần Tự Do.
Kinh tế phát triển ấm no,
Tương lai rực rỡ khỏi lo đói nghèo.
Được toàn thế giới kính yêu,
Chính là mong ước của nhiều quốc gia.

Khiết Châu Nguyễn Huy Hùng
Hoa Kỳ, ngày 1 February 2022, Tết Nhâm Dần

(*) Ca dao Việt Nam


1 comment :

  1. Bài thơ của Khiết Châu Nguyễn Huy Hùng quá hay. Toàn dân đều mong cọp sẽ xé xác bè lũ cáo hồ để mọi người được sống trong ấm no và tự do thật sự.

    ReplyDelete

Powered by Blogger.