Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 43 - Đàn Chó Và Những Miếng Da Thú


Đàn Chó Và Những Miếng Da Thú

Một người làm nghề thuộc da
Dùng một suối nước để mà ngâm da
Một đàn chó đói đi qua
Nhìn xuống dưới suối thế là mừng vui.

Nếu vớt lên được thì rồi
Da mềm là món ăn, ôi tuyệt vời
Nhưng không thể với tới nơi
Vì suối sâu quá ở ngoài tầm tay.

Cùng nhau bàn, tìm kế hay
Quyết định uống hết nước này là xong
Thế rồi đám chó gắng công
Uống cho cạn nước của dòng suối sâu.

Chúng uống trong một hồi lâu
Con nào con nấy như bầu nước căng
Nước suối thì vẫn cứ dâng
Vẫn đầy như cũ chẳng phần nào vơi.

Mới hay rằng ở trên đời
Chuyện không thể được, làm thời chớ nên.

Bùi Phạm Thành
(ngày 14 tháng 4 năm 2021)

The Dogs And The Hides
by Aesop

Some hungry Dogs saw a number of hides at the bottom of a stream where the Tanner had put them to soak. A fine hide makes an excellent meal for a hungry Dog, but the water was deep and the Dogs could not reach the hides from the bank. So they held a council and decided that the very best thing to do was to drink up the river.

All fell to lapping up the water as fast as they could. But though they drank and drank until, one after another, all of them had burst with drinking, still, for all their effort, the water in the river remained as high as ever.


Do not try to do impossible things.


No comments

Powered by Blogger.