Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 38 - Con Chó Mang Bữa Ăn Cho Chủ


Con Chó Mang Bữa Ăn Cho Chủ

Một con chó rất trung thành
Vẫn mang cho chủ bữa ăn hàng ngày
Làm việc chăm chỉ, ngoan thay
Tránh được cám dỗ giỏ đầy thức ăn.

Bầy chó trong phố rắp tâm
Tìm cách để lấy phần ăn ngon lành
Nhưng con chó rất trung thành
Quyết tâm bảo vệ của dành chủ nhân.

Nhưng rồi cho đến một hôm
Đám chó trong phố chặn đường chó ngoan
Nó phải dừng lại giữa đàng
Để cùng tranh luận với đàn chó kia.

Đàn chó chế diễu, cười chê
Khiến nó cảm thấy có bề trái sai
Bỏ giỏ xuống, ngoạm thịt ngay
Nói "Phần còn lại tụi mày chia nhau."

Tranh cãi có lợi gì đâu
Nhất là cám dỗ trong đầu còn đây.

Bùi Phạm Thành
(ngày 13 tháng 4 năm 2021)

The Dog And His Masters Dinner
by Aesop

A Dog had learned to carry his master's dinner to him every day. He was very faithful to his duty, though the smell of the good things in the basket tempted him.

The Dogs in the neighborhood noticed him carrying the basket and soon discovered what was in it. They made several attempts to steal it from him. But he always guarded it faithfully.

Then one day all the Dogs in the neighborhood got together and met him on his way with the basket. The Dog tried to run away from them. But at last he stopped to argue.

That was his mistake. They soon made him feel so ridiculous that he dropped the basket and seized a large piece of roast meat intended for his master's dinner.

"Very well," he said, "you divide the rest."


Do not stop to argue with temptation.


No comments

Powered by Blogger.