Header Ads

Bài Thơ Tặng Bạn Xưa


vá trời một áng mây xanh
khâu thêm dải yếm chỉ mành gợn trôi
vắt qua góc núi lưng đồi
treo thêm sương khói mấy hồi tà dương
lần theo lối nhỏ tha hương
bước theo sóng dậy nỗi niềm viễn phương
vẫy tay một khúc vô thường
nghe như đâu đó con đường lặng thinh
về đây ấm lại chân tình
xa xa ánh sáng bình minh thật hiền
rải thêm chiếc lá ngoài hiên
tiếng êm thao thức trăm miền tử sinh.

thy an

tặng các bạn Frater 1970
đặc biệt tặng NHN, LNV, NTL, NBK, NMT, NVH, MD, AN
nhớ VNT


No comments

Powered by Blogger.