Header Ads

Truyện Cổ Tích: Cây Tre Trăm Mắt


Cây Tre Trăm Mắt

Chuyện xưa ở ngôi làng xa
Có một cô gái rất là đẹp xinh
Để giúp việc trong gia đình
Ông chủ nuôi đứa tráng đinh trong nhà.

Muốn lợi dụng, ông nói là:
"Chịu khó làm việc rồi ra mai này
Tao sẽ gả cô cho mày
Thế nên hãy gắng ngày ngày siêng năng."

Thằng ở nghe lời của ông
Sớm khua gắng sức gia công trong ngoài
Ba năm làm lụng miệt mài
Gia đình ông chủ càng ngày giàu sang.

Ông chủ giờ mới nghĩ rằng:
"Đem con mà gả cho thằng ở kia
Mình giàu nó nghèo thế kia
Lại là thằng ở người ta chê cười."

Suy đi nghĩ lại ông rồi
Muốn đem con gả cho người giàu sang
Kiếm nhà giàu có trong làng
Gả vào nơi ấy vừa sang vừa giàu.

Sáng hôm sắp sửa đưa dâu
Ông lừa thằng ở với câu nói rằng:
"Bây giờ mày hãy lên rừng
Kiếm tre trăm mắt đem cùng về đây
Tao sẽ gả con cho mày."
Thằng ở tưởng thật đi ngay vào rừng
Thế nhưng tìm khắp khu rừng
Cây tre trăm mắt chưa từng có đâu.

Ngồi buồn than khóc hồi lâu
Tiên ông hiện đến hỏi sao khóc buồn
Thằng ở kể rõ nguồn cơn
Tiên ông khuyên nó đừng buồn nữa chi:

"Hãy ra những bụi tre kia
Chặt đủ trăm mắt đem về cho ta."
Rồi Tiên dạy nó đọc là
"Khắc nhập" ba tiếng thế là được ngay
Trăm mắt tre, thành một cây
Ghé vai nó định vác ngay về nhà
Tre dài không thể khiêng ra
Nó lại than khóc thật là thương tâm.

Tiên ông hiện ra dạy rằng:
"Khắc xuất" ba tiếng cây nằm rời ra
Bó tre nó khiêng về nhà
Tiệc tùng đang có thật là đông vui.

Nó chợt hiểu ra chuyện rồi
Chủ đem con gả cho người giàu kia
Giờ rước dâu đến rồi kìa
Đặt bó tre xuống nó thì hô to
"Khắc nhập" ba tiếng thế là
Cây tre trăm mắt thành ra tức thời
Ông chủ chạy ra ngoài coi
"Khắc nhập" thằng ở lại thời đọc lên
Ông chủ dính vào tre liền
Ông thông gia cũng ra liền cứu nguy
"Khắc nhập" nó hô một khi
Ông thông gia cũng ngay thì dính luôn.

Ông chủ giờ mới van lơn:
"Thả ra ta sẽ gả con cho mày."
Ông thông gia hứa: "Về ngay
Không dám nghĩ chuyện cưới này nữa đâu."

Bấy giờ thằng ở đọc câu:
"Khắc xuất" ba tiếng nhiệm mầu lắm thay
Tre, người đều tách ra ngay
Giữ lời, ông chủ gả ngay tức thời.

Đây là câu chuyện răn đời
Sau này mới có những lời đặt ra:
"Chê ta rồi lại lấy ta
Tuy là đứa ở nhưng mà có công." (1)

Bùi Phạm Thành
(ngày 31 tháng 5 năm 2021)

Dựa theo: Truyện Cổ Nước Nam - Quyển 1
Của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc

(1) Nguyên văn hai câu thơ trong bài viếtNo comments

Powered by Blogger.