Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 30 - Mèo và Chim


Mèo Và Chim

Một con Mèo đói rất gầy
Bởi thiếu thực phẩm hàng ngày để ăn
Ngày kia Mèo nghe nói rằng
Nhiều Chim bị bệnh đang cần thuốc men.

Mèo ta lấy kính đeo lên
Cầm theo chiếc hộp ở trên tay này
Đến nhà Chim gõ cửa ngay
Hỏi thăm "Sức khoẻ dạo này ra sao?
Hãy mở cửa cho tôi vào
Thuốc đây tôi sẽ liền trao cho rồi."

"Chíp, chíp" bầy chim cùng cười
"Khôn lanh như thế mấy người như ông
Chúng tôi khoẻ, thuốc chẳng cần
Càng khoẻ hơn nữa nếu ông không còn."

Khôn ngoan suy nghĩ thiệt hơn
Tránh được những kẻ chuyên môn gạt lừa.

Bùi Phạm Thành
(ngày 11 tháng 4 năm 2021)

The Cat And The Birds
by Aesop

A Cat was growing very thin. As you have guessed, he did not get enough to eat. One day he heard that some Birds in the neighborhood were ailing and needed a doctor. So he put on a pair of spectacles, and with a leather box in his hand, knocked at the door of the Bird's home.

The Birds peeped out, and Dr. Cat, with much solicitude, asked how they were. He would be very happy to give them some medicine.

"Tweet, tweet," laughed the Birds. "Very smart, aren't you? We are very well, thank you, and more so, if you only keep away from here."


Be wise and shun the quack.


No comments

Powered by Blogger.