Header Ads

Truyện Cổ Tích: Chum Vàng Bắt Được


Chum Vàng Bắt Được

Chuyện xưa người nông dân nghèo
Một hôm làm ruộng gặp điều lạ thay
Đào được một chum vàng đầy
Khiêng lên, lễ mễ đặt ngay trên bờ.

Buổi tối khi trở về nhà
Anh nói cho vợ biết qua chum vàng.
Vợ rằng: "Bắt được chum vàng
Sao để bờ ruộng, không mang về nhà
Nhỡ đêm có kẻ đi qua
Nó khiêng đi mất biết là làm sao?"

Chồng rằng: "Cũng chẳng làm sao
Nếu trời cho của, tự vào nhà ngay
Như thế mới đúng là may
Đứa nào lấy mất tôi đây chẳng màng."

Kẻ trộm rình nghe rõ ràng
Chạy ra bờ ruộng, chum vàng còn đây
Chúng vội khiêng về nhà ngay
Mở ra thì thấy rắn đầy bên trong.

Hôm sau khi ra ngoài đồng
Chum vàng hôm trước nay không còn gì
Buổi tối khi anh trở về
Vợ hỏi: "Vàng ấy nay thì ra sao?"
Chồng rằng: "Chẳng biết kẻ nào
Đã khiêng đi mất chắc vào đêm qua."
Vợ rằng: "Thật dại quá mà
Trời cho không lấy thế là mất toi."

Hai thằng kẻ trộm rình coi
Bảo nhau: "Chum rắn chúng coi là vàng"
Thế là chúng lại vội vàng
Khiêng chum ra để ngay đàng ruộng kia.

Sáng hôm sau thì ô kìa
Anh nông dân lại thấy kia chum vàng
Tối về khoe với vợ rằng:
"Của Trời cho vẫn còn nằm ngoài kia."
Vợ rằng: "Đùa cợt làm chi
Nay mất, mai có thế thì ai tin."
Chồng rằng: "Lời thật nên tin
Chum vàng ngoài ruộng nằm im trên bờ
Nếu đúng là của Trời cho
Thì chum vàng ấy tự bò về đây."

Trộm rằng: "Thằng nông dân này
Tao cho chum rắn bò ngay vào nhà."
Thế rồi chúng chạy vội ra
Khiêng chum để trước cửa nhà nông dân.

Buổi sáng anh bước ra sân
Thấy chum vàng đã ở gần cửa đây
Gọi vợ: "Ra xem đây này
Chum vàng tự nó bò ngay về nhà."
Người vợ vội chạy ngay ra
Mở xem thấy rõ vàng là đầy chum.

"Số giàu đem đến dửng dưng,
Lọ là con mắt tráo trưng mới giàu." (1)

Bùi Phạm Thành
(Ngày 30 tháng 5 năm 2021)

(1) Hai câu Ca Dao được ghi trong sách "Truyện Cổ Nước Nam"No comments

Powered by Blogger.