Header Ads

Tôi Không Có Gì - I Have Nothing


Nhạc phẩm: I have nothing (Tôi không có gì)
Nhạc và lời: Vĩnh Điện
Chuyển ngữ: Vương Thanh
Hát: Kim Oanh
No comments

Powered by Blogger.