Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn - 13: Con Lừa Và Con Chó Cưng


Con Lừa Và Con Chó Cưng

Chủ nhân của một con lừa
Có con chó nhỏ được ưa được chiều
Được chủ vuốt ve thương yêu
Và được ăn uống rất nhiều đồ ngon.

Nó hay chạy nhảy lon ton
Được chủ bồng bế và ôm trong lòng
Nó liếm tay, liếm mặt ông
Ông chủ có vẻ bằng lòng lắm thay.

Lừa bất bình về điều này
Cho dù nó cũng đủ đầy thức ăn
Nhưng phải làm việc quanh năm
So sánh chẳng được một phần chó con.

Nghĩ rằng chủ sẽ thích hơn
Nếu nó bắt chước chó con vẫn làm
Nghĩ rồi lòng rất hân hoan
Rời chuồng Lừa bước nghênh ngang vào nhà.

Nhìn quanh thì Lừa nhận ra
Ông chủ ăn tối chắc là vừa xong
Tung tăng nó chạy vòng vòng
Gây chút khó chịu trong lòng chủ nhân.

Thế rồi Lừa đưa hai chân
Như con chó nhảy vào lòng chủ nhân
Le lưỡi Lừa liếm mặt ông
Nặng quá, ghế gãy ngã chồng lên nhau.

Ông chủ kêu tiếng cứu cầu
Gia nhân chạy đến cùng nhau xúm vào
Bắt chước, Lừa được gì nào
Vuốt ve chẳng có, đòn đau thấu trời.

Mới hay đừng bắt chước người
Để mà hành động ra ngoài bản năng.

Bùi Phạm Thành
(ngày 3 tháng 4 năm 2021)The Ass And The Lap Dog
by Aesop

There was once an Ass whose Master also owned a Lap Dog. This Dog was a favorite and received many a pat and kind word from his Master, as well as choice bits from his plate. Every day the Dog would run to meet the Master, frisking playfully about and leaping up to lick his hands and face.

All this the Ass saw with much discontent. Though he was well fed, he had much work to do; besides, the Master hardly ever took any notice of him.

Now the jealous Ass got it into his silly head that all he had to do to win his Master's favor was to act like the Dog. So one day he left his stable and clattered eagerly into the house.

Finding his Master seated at the dinner table, he kicked up his heels and, with a loud bray, pranced giddily around the table, upsetting it as he did so. Then he planted his forefeet on his Master's knees and rolled out his tongue to lick the Master's face, as he had seen the Dog do. But his weight upset the chair, and Ass and man rolled over together in the pile of broken dishes from the table.

The Master was much alarmed at the strange behavior of the Ass, and calling for help, soon attracted the attention of the servants. When they saw the danger the Master was in from the clumsy beast, they set upon the Ass and drove him with kicks and blows back to the stable. There they left him to mourn the foolishness that had brought him nothing but a sound beating.

Behavior that is regarded as agreeable in one is very rude and impertinent in another.
Do not try to gain favor by acting in a way that is contrary to your own nature and character.


No comments

Powered by Blogger.