Header Ads

Gửi Người Thương - Ghét Thơ Tôi


Cho tôi gửi lời tâm sự
Hỡi người thương - ghét thơ tôi
Tôi làm thơ vì yêu chữ
Yêu mây, yêu gió, yêu người

Tôi yêu trời xanh nắng đỏ
Yêu tình nhân loại bao la
Và yêu từng dòng sông nhỏ
Yêu trang sử Việt gấm hoa

Yêu thơ, tôi yêu ngôn ngữ
Chảy từ tim, óc, lương tâm
Yêu vần, cũng như yêu tứ
Yêu điên, nhưng chẳng yêu lầm!

Bởi vì tình thơ chuyên chở
Ý thơ gửi đến muôn lòng
Nên thơ đã là hoa nở
Và là những hạt sương trong

Thơ tôi, những lời chân thật
Ghét - thương cũng cảm ơn đời
Vì mai khi về với đất
Chỉ còn nguyên ý tinh khôi

Thanh bình, thơ là trăng sáng
Là hoa, là mộng, là hương
Gặp khi sơn hà biến loạn
Thì thơ súng đại, gươm trường!

Nếu thơ không là chính khí
Thì thơ phản bội hồn thơ
Nếu thơ dẫn đường tà mị
Thì tai hại sẽ vô bờ!!!

Thơ là công tâm ngôn ngữ
Thẳng ngay, bác ái, đưa đường
Giục người tỉnh cơn mộng dữ
Đem người đến bến tình thương!

Nên thơ là người chiến sĩ
Xông pha bút mực chiến trường
Bảo vệ công bằng, chân lý
Trung thành, yêu mến quê hương

Gửi người đôi dòng tâm sự
Dù người thương - ghét thơ tôi
Lời thơ, tim buồn viễn xứ
Thương về quê Mẹ xa xôi...
 
Ngô Minh HằngNo comments

Powered by Blogger.