Header Ads

Hương Trời Vạn Kỷ


Nhạc phẩm: HƯƠNG TRỜI VẠN KỶ
Thơ: Tuệ Nga
Nhạc: Mộc Thiêng
Hát: Ngọc Quy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Ngài là ánh sáng chan hòa Nhân Thiên .

Sương long lanh, long lanh trên lá cành tươi mát
Gió lừng hương, Chim hát khúc bình minh
Hơn hai ngàn năm dòng lịch sử quang minh
Bao triều đại bao chuỗi dài thế hệ
Còn sống mãi Thành Ca Tỳ La Vệ
Nơi đón mừng Người Giáng Sinh Cứu Thế

Thiên Thượng
Thiên Hạ
Duy Ngã
Độc Tôn

Đem Đạo vào Đời gieo rắc Yêu Thương
Hoa Bác Ái, ngát Hương Trời Vạn Kỷ
Thương nhân loại Ngài mở đường Chân Lý
Gác tình riêng vị kỷ,
Sống hòa đồng khơi Nguồn Sống Vị Tha ...

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Hôm nay Lễ Đản Sanh Mừng Người Cứu Thế
Quán Tưởng Người chúng con Nguyện mãi noi
Theo bước Ngài tâm an trụ yên vui
Theo bước Ngài thể nhập đời Tự Giác
Nguyện Cầu Ngài độ muôn loài An Lạc
Đấng Cha Lành, Đại Trí, Đại Từ Bi ...

Trời Mưa Hoa, Mưa Gội Hết Sân Si
Mùa Khánh Đản Mở Kỷ Nguyên Nhân Loại ...

Tuệ Nga Diệu Minh

No comments

Powered by Blogger.