Header Ads

Con Kiến Và Chim Bồ Câu


Con Kiến Và Chim Bồ Câu

Có một con Kiến chẳng may
Không hiểu sao lại ngã ngay xuống hồ
Kiến cố gắng bơi vào bờ
Xem ra tuyệt vọng biết nhờ ai đây.

Thấy thương cho tình cảnh này
Bồ câu thả cọng rơm ngay xuống hồ
Bám cọng rơm, Kiến vào bờ
Phen này thoát nạn là nhờ Bồ câu.

Thế rồi chỉ một lát sau
Thấy kẻ muốn giết Bồ câu kia kìa
Kiến liền cắn chân kẻ kia
Bị đau, ném trật Câu thì vội bay. 

Làm ơn thì cũng có ngày
Sẽ được báo đáp ơn này cho ta
Lòng tốt thì quả như là
Không bị lãng phí, vậy ta nên làm.

Bùi Phạm Thành
(ngày 1 tháng 4 năm 2021)The Ant And The Dove
by Aesop

A Dove saw an Ant fall into a brook. The Ant struggled in vain to reach the bank, and in pity, the Dove dropped a blade of straw close beside it. Clinging to the straw like a shipwrecked sailor to a broken spar, the Ant floated safely to shore.

Soon after, the Ant saw a man getting ready to kill the Dove with a stone. But just as he cast the stone, the Ant stung him in the heel, so that the pain made him miss his aim, and the startled Dove flew to safety in a distant wood.

A kindness is never wasted.


No comments

Powered by Blogger.