Header Ads

101 Truyện Thiền: 18. Một Ngụ Ngôn


18. Một Ngụ Ngôn

Phật kể một ngụ ngôn
Để giảng về cuộc đời
Trong kinh có chép lại
Để giáo hóa con người.

Có một người đàn ông
Đi ngang qua cánh đồng
Anh chạy, cọp rượt đuổi
Ngay sát ở sau lưng.

Chạy đến một vực sâu
Nắm rễ một giây leo
Rồi nhảy ngay xuống vực
Mong tránh chuyện hiểm nghèo.

Anh nhìn lên thì thấy
Cọp trên bờ đứng chờ
Và nhìn xuống dưới đáy
Có một con cọp nữa.

Tay vẫn bám sợi dây
Trong cơn nguy khốn này
Có đôi chuột đen, trắng
Đang gặm nhấm sợi dây.

Chợt thấy một quả dâu
Chín mọng và đỏ chót
Anh hái bỏ miệng ăn
Ôi ngọt ơi là ngọt.

              oOo

Cọp trên bờ: quá khứ
Cọp dưới vực: tương lai
Chuột trắng đen: ngày đêm
Quả dâu đỏ: hiện tại.

Lo gì chuyện quá khứ
Lo gì chuyện tương lai
Ngày qua, đời sẽ hết
Hãy sống trọn hôm nay.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 17 tháng 6, 2019)Đức Phật kể một câu chuyện ngụ ngôn trong một bài giảng:

Một người đàn ông đi ngang cánh đồng và gặp con cọp. Anh ta chạy, cọp đuổi theo. Chạy đến một vực sâu, anh nắm rễ của một dây leo và nhảy xuống vực. Con cọp đứng trên vực đợi anh. Run rẩy, anh ta nhìn xuống đáy vực, một con cọp khác đang đợi dưới đáy để ăn thịt anh. Chỉ có sợi dây leo đang giữ anh lại.

Hai con chuột, một trắng một đen, đang gặm sợi dây leo. Anh thấy một quả dâu chín mọng gần bên. Một tay nắm sợi dây leo, tay kia anh hái trái dâu bỏ vào miệng. Ngọt ơi là ngọt!A Parable

Buddha told a parable in a sutra:

A man traveling across a field encountered a tiger. He fled, the tiger after him. Coming to a precipice, he caught hold of the root of a wild vine and swung himself down over the edge. The tiger sniffed at him from above. Trembling, the man looked down to where, far below, another tiger was waiting to eat him. Only the vine sustained him.

Two mice, one white and one black, little by little started to gnaw away the vine. The man saw a luscious strawberry near him. Grasping the vine with one hand, he plucked the strawberry with the other. How sweet it tasted!


Tham khảo:

101 Zen StoriesNo comments

Powered by Blogger.