Header Ads

Truyện Thơ Ngụ Ngôn: Treo Chuông Vào Cổ Mèo


Treo Chuông Vào Cổ Mèo

Một hôm đám chuột trong nhà
Tụ họp bàn thảo để mà cùng nhau
Tìm ra một phương pháp nào
Báo động cho biết có mèo gần bên.

Sống trong sợ hãi triền miên
Co rút trong tổ cả đêm lẫn ngày
Thò mặt ra nguy hiểm thay
Con mèo móng sắc chộp ngay tức thời.

Ý kiến đưa ra nhiều rồi
Bàn đi tán lại cũng thời bỏ qua
Bởi vì ý kiến đưa ra
Chẳng có một ý xem ra an toàn.

Một chú chuột trẻ thưa rằng
"Tôi có một kế xem chừng thành công
Treo vào cổ mèo cái chuông
Nghe chuông ta sẽ tìm đường trốn ngay."

Thật tuyệt vời ý kiến này
Hân hoan đám chuột vỗ tay reo mừng
Kế sách này hay vô cùng
Xưa nay chưa chuột nào từng nghĩ ra.

Bỗng dưng một con chuột già
Từ trong đám chuột bước ra hỏi rằng
"Nói dễ nhưng ai dám làm
Đem cái chuông ấy mà mang cổ mèo?"

Xem ra chuyện ấy rất nhiều
Nói dễ, làm mới là điều khó khăn.

Bùi Phạm Thành
(ngày 30 tháng 3 năm 2021)Belling The Cat
by Aesop

The Mice once called a meeting to decide on a plan to free themselves of their enemy, the Cat. At least they wished to find some way of knowing when she was coming, so they might have time to run away. Indeed, something had to be done, for they lived in such constant fear of her claws that they hardly dared stir from their dens by night or day.

Many plans were discussed, but none of them was thought good enough. At last a very young Mouse got up and said:

"I have a plan that seems very simple, but I know it will be successful. All we have to do is to hang a bell about the Cat's neck. When we hear the bell ringing we will know immediately that our enemy is coming."

All the Mice were much surprised that they had not thought of such a plan before. But in the midst of the rejoicing over their good fortune, an old Mouse arose and said:

"I will say that the plan of the young Mouse is very good. But let me ask one question: Who will bell the Cat?"

It is one thing to say that something should be done, 
but quite a different matter to do it.


No comments

Powered by Blogger.