Header Ads

101 Truyện Thiền: 7. Thông Báo - 8. Sóng Lớn


7. Thông Báo

Vào ngày cuối cùng của đời mình, thiền sư Tanzan viết 60 bưu thiếp, nhờ một người phụ tá gởi đi. Rồi thiền sư qua đời.

Các tờ bưu thiếp viết:

Tôi đang rời xa thế giới này.
Đây là thông báo cuối cùng của tôi.

Tanzan
27 tháng 7 năm 1892
Announcement

Tanzan wrote sixty postal cards on the last day of his life, and asked an attendant to mail them. Then he passed away.

The cards read:

I am departing from this world.
This is my last announcement.

Tanzan
July 27, 1892
Thông báo

Vị thiền sư Tanzan
Vào ngày cuối cuộc đời
Viết sáu mươi bưu thiếp
Rồi gửi đi khắp nơi.

“Đây là lời cuối cùng
Tôi đang đi thật xa
Đúng ngày trên bưu thiếp
Lìa thế giới ta bà.”

Thiền sư Tanzan mất
Đúng ngày ấy không sai
Ngày hai bảy, tháng bảy
Năm một tám chín hai.

            oOo

Phải chăng khi đã ngộ
Sẽ thấu hiểu được hết
Hiểu rõ lẽ vô thường
Biết khi sống lúc chết.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 15 tháng 6, 2019)


8. Sóng Lớn

Vào đầu thời Minh Trị Thiên Hoàng có một võ sĩ đô vật tên là O-nami, có nghĩa là Sóng Lớn.

O-nami rất mạnh và giỏi về nghệ thuật đấu vật. Trong những trận đấu riêng, O-nami thắng cả thầy của mình, nhưng khi ra trước đám đông O-nami lại quá rụt rè đến nỗi chính học trò của anh cũng vật ngã anh ta được.

O-nami nghĩ là anh ta nên tìm đến một thiền sư để xin giúp đỡ. Hakuju, một thiền sư lang thang, đang dừng chân tại một ngôi chùa gần đó, nên O-nami đến gặp và kể về khó khăn lớn của mình.

Thiền sư khuyên “Tên của anh là Sóng Lớn, vậy thì anh hãy ở lại chùa tối nay. Tưởng tượng anh là những ngọn sóng lớn. Anh không còn là võ sĩ đô vật hay rụt rè, e ngại nữa. Anh là những đợt sóng vĩ đại nuốt chửng tất cả những gì trên đường đi. Cứ như vậy anh sẽ trở thành một võ sĩ đô vật vĩ đại nhất nước.

Vị thầy đi ngủ. O-nami ngồi thiền, cố gắng tưởng tượng mình là sóng. Anh nghĩ đến rất nhiều chuyện. Rồi dần dần anh cảm thấy những cơn sóng tăng dần lên. Càng về đêm những ngọn sóng càng lớn. Sóng cuốn trôi những bông hoa trong các lọ hoa. Ngay cả tượng Phật trên bàn thờ cũng bị ngập nước. Trước khi bình minh, cả ngôi chùa cũng không còn, tất cả chẳng còn gì ngoài những cơn sóng chập chùng của đại dương.

Sáng ra vị thầy thấy O-nami vẫn còn ngồi thiền, với nét cười thoáng hiện trên mặt. Thiền sư vỗ vai chàng võ sĩ “Bây giờ chẳng còn điều gì có thể làm phiền anh,” thầy nói. “Anh là những đợt sóng đó. Anh sẽ quét sạch mọi thứ trước mặt.

Trong ngày hôm đó, O-nami tham dự một cuộc thi đấu vật và giành chiến thắng. Sau đó, không một võ sĩ Nhật Bản nào có thể đánh bại anh ta.

Great Waves

In the early days of the Meiji era there lived a well-known wrestler called O-nami, Great Waves.

O-nami was immensely strong and knew the art of wrestling. In his private bouts he defeated even his teacher, but in public was so bashful that his own pupils threw him.

O-nami felt he should go to a Zen master for help. Hakuju, a wandering teacher, was stopping in a little temple nearby, so O-nami went to see him and told him of his great trouble.

Great Waves is your name,” the teacher advised, “so stay in this temple tonight. Imagine that you are those billows. You are no longer a wrestler who is afraid. You are those huge waves sweeping everything before them, swallowing all in their path. Do this and you will be the greatest wrestler in the land.”

The teacher retired. O-nami sat in meditation trying to imagine himself as waves. He thought of many different things. Then gradually he turned more and more to the feeling of waves. As the night advanced the waves became larger and larger. They swept away the flowers in their vases. Even the Buddha in the shrine was inundated. Before dawn the temple was nothing but the ebb and flow of an immense sea.

In the morning the teacher found O-nami meditating, a faint smile on his face. He patted the wrestler’s shoulder. “Now nothing can disturb you,” he said. “You are those waves. lYou will sweep everything before you.”

The same day O-nami entered the wrestling contests and won. After that, no one in Japan was able to defeat him.

Sóng lớn

Một võ sĩ đô vật
Tên là O-nami
Khỏe, giỏi, thắng cả thầy
Sống đầu thời Minh Trị.

Trong những trận đấu riêng
Chưa bao giờ thua ai
Nhưng ra trước công chúng
Luôn luôn bị đánh bại.

Anh tìm gặp thiền sư
Tên là Hakuju
Trình bày nỗi khó khăn
Và kể rõ tự sự.

Thiền sư khuyên anh rằng:
“Tên là O-nami
Có nghĩa là sóng lớn
Sóng lớn đâu sợ gì.”

Thầy bảo anh ngồi thiền
Nghĩ mình là sóng cả
Không còn gì đứng vững
Khi sóng lớn tràn qua.

Anh ngồi tĩnh tâm thiền
Sóng mỗi lúc nhiều thêm
Cuốn đi cả mọi thứ
Cuồn cuộn sóng dâng lên.

Từ đó O-nami
Trong tất cả cuộc thi
Đấu trận nào cũng thắng
Thành đệ nhất võ sĩ.

            oOo

Tự tin vững như núi
Ý chí mạnh như giông
Thể lực như sóng lớn
Sẽ đưa đến thành công.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 15 tháng 6, 2019)


Tham khảo:

101 Zen Stories

No comments

Powered by Blogger.