Header Ads

101 Truyện Thiền: 6. Không Có Từ Tâm


Một người đàn bà ở bên Tàu đã cấp dưỡng cho một vị sư hơn 20 năm. Bà làm một chòi nhỏ cho sư và lo việc ăn uống khi sư thiền định. Cuối cùng bà thắc mắc là không biết vị sư đó đã tiến bộ được gì sau suốt bao nhiêu năm tu tập.

Để tìm câu trả lời, bà nhờ một cô gái có thân hình khiêu gợi dục vọng giúp một tay. Bà bảo cô gái “Vào ôm ông tarồi hỏi: Bây giờ chúng ta sẽ làm gì?

Cô gái vào gặp nhà sư và, chẳng nề hà gì, đến vuốt ve sư, và hỏi bây giờ sư muốn làm gì.

Vị sư trả lời một cách rất thi vị “Một cây già mọc trên tảng đá lạnh trong mùa đông, chẳng chỗ nào có chút hơi ấm.”

Cô gái trở về và báo cáo lại điều nhà sư đã nói.

Nghĩ đến việc tôi nuôi ông này cả 20 năm!” bà than thở một cách giận dữ. “Ông ta chẳng tỏ vẻ gì quan tâm đến sự ham muốn của cô, chẳng hề muốn giải thích tình trạng của cô. Ông ta không cần phải đáp lại sự ham muốn, nhưng ít ra ông ta cũng phải tỏ lộ được một chút từ tâm.

Bà liền đi ngay đến chòi của vị sư và đốt cho cháy rụi.No Loving – Kindness

There was an old woman in China who had supported a monk for over twenty years. She had built a little hut for him and fed him while he was meditating. Finally she wondered just what progress he had made in all this time.

To find out, she obtained the help of a girl rich in desire. “Go and embrace him,” she told her, “and then ask him suddenly: ‘What now?'”

The girl called upon the monk and without much ado caressed him, asking him what he was going to do about it.

“An old tree grows on a cold rock in winter,” replied the monk somewhat poetically. “Nowhere is there any warmth.”

The girl returned and related what he had said.

“To think I fed that fellow for twenty years!” exclaimed the old woman in anger. “He showed no consideration for your need, no disposition to explain your condition. He need not have responded to passion, but at least he could have evidenced some compassion.”

She at once went to the hut of the monk and burned it down.Không có Từ Tâm

Có một người đàn bà
Cấp dưỡng một vị Sư
Hai mươi năm ròng rã
Trong chòi nhỏ tịnh tu.

Bà ta muốn tìm hiểu
Đã qua hai mươi năm
Tu hành thật chăm chỉ
Sư tiến bộ gì chăng?

Bà nhờ một thiếu nữ 
Dục vọng ham muốn đầy
Đến vuốt ve rồi hỏi:
“Sẽ làm gì sau đây?”

Sư thi vị trả lời:
“Chẳng gì làm ấm thân
Một cây già đang mọc
Trên tảng đá mùa đông.”

Người đàn bà tức giận
Đốt cháy chòi của của sư
Bà tốn công tốn của
Sư uổng phí đời tu.

Gặp người hành vi xấu
Dù chẳng động lòng trần
Sao không lời khuyên bảo
Sư không có từ tâm.

              oOo

Đi tu để giúp mình
Và để giúp cho người
Chút từ tâm không có
Thì chỉ uổng công thôi.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 15 tháng 6, 2019)


No comments

Powered by Blogger.