Header Ads

101 Truyện Thiền: 5. Nếu Yêu, Hãy Yêu Công KhaiHai mươi nhà sư và một ni cô tên Eshun học thiền với một thiền sư nọ.

Eshun rất đẹp, dù là đầu của cô đã cạo và mặc chiếc áo cà sa thô sơ. Vài vị sư thầm yêu cô. Một vị viết cho cô một lá thư tỏ tình, xin được gặp riêng.

Eshun không trả lời. Ngày hôm sau, khi thiền sư giảng bài cho cả lớp, và khi thầy giảng xong, Eshun đứng dậy, nhìn thẳng vào người đã viết thơ tỏ tình với mình, và nói: “Nếu anh thực sự yêu tôi rất nhiều thì hãy đến đây ôm tôi.”
If You Love, Love Openly

Twenty monks and one nun, who was named Eshun, were practicing meditation with a certain Zen master.

Eshun was very pretty even though her head was shaved and her dress plain. Several monks secretly fell in love with her. One of them wrote her a love letter, insisting upon a private meeting.

Eshun did not reply. The following day the master gave a lecture to the group, and when it was over, Eshun arose. Addressing the one who had written to her, she said: “If you really love me so much, come and embrace me now.”
Nếu yêu, hãy yêu công khai

Cùng học với thiền sư
Hai mươi sư nam nhân
Chỉ có một sư nữ
Là ni cô Eshun.

Tuy cạo đầu đi tu
Nhưng vẫn đẹp tuyệt trần
Trong đám sư nam đó
Vài vị đã yêu thầm.

Một vị viết thư tình
Tỏ lòng yêu thương nàng
Và hẹn hò mong đợi
Xin được gặp riêng nàng.

Hôm sau khi học xong
Nàng đứng lên ngỏ lời:
“Nếu yêu tôi thực sự
Hãy đến đây ôm tôi.”

            oOo

Sống đời hay sống đạo
Thì cũng phải thực lòng
Không lén lút tà niệm
Thì mới đạt chính tâm.

Tà niệm như chấn song
Nhà tù giam tâm trí
Tâm trí bị tù hãm
Còn mong học được gì.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 15 tháng 6, 2019)


No comments

Powered by Blogger.