Header Ads

101 Truyện Thiền: 4. Vâng LờiCác buổi thuyết giảng của thiền sư Bankei thu hút không chỉ thiền sinh mà cả những người của các giáo phái khác. Thiền sư chẳng bao giờ nhắc đến kinh kệ hay dùng các lý luận khoa bảng, mà chỉ nói trực tiếp từ quả tim của ông đến thẳng quả tim của người nghe.

Một nhà sư của giáo phái Nichiren bực tức vì đám đông đến nghe thiền sư Bankei và vì một số tín đồ của nhà sư đã bỏ sư mà đi nghe Bankei giảng. Vị sư Nichiren tự ái, đi đến chùa, nhất định phải tranh luận với Bankei.

“Này, thiền sư!” vị sư Nichiren gọi. “Nhờ ông một chút. Ai kính trọng ông thì sẽ vâng theo lời ông, nhưng người như tôi không kính trọng ông. Ông có thể làm tôi vâng lời ông không?”

Bankei nói “Hãy đến bên cạnh tôi, rồi tôi sẽ chỉ cho ông.”

Nhà sư Nichiren hãnh diện bước qua đám đông đến cạnh thiền sư.

Bankei mỉm cười “Hãy qua bên trái tôi.

Vị sư kia làm theo.

À Không,” Bankei nói, “chúng ta nói chuyện dễ hơn nếu ông đứng bên phải tôi. Vậy hãy bước qua đây.

Nhà sư kia hãnh diện bước sang bên phải.

Ông thấy không” Bankei nói, “ông đang vâng lời tôi, và tôi nghĩ rằng ông là một người rất hiền lành. Bây giờ, ông hãy ngồi xuống đây và nghe tôi giảng.
Obedience

The master Bankei’s talks were attended not only by Zen students but by persons of all ranks and sects. He never quoted sutras nor indulged in scholastic dissertations. Instead, his words were spoken directly from his heart to the hearts of his listeners.

His large audiences angered a priest of the Nichiren sect because the adherents had left to hear about Zen. The self-centered Nichiren priest came to the temple, determined to debate with Bankei.

“Hey, Zen teacher!” he called out. “Wait a minute. Whoever respects you will obey what you say, but a man like myself does not respect you. Can you make me obey you?”

“Come up beside me and I will show you,” said Bankei.

Proudly the priest pushed his way through the crowd to the teacher.

Bankei smiled. “Come over to my left side.”

The priest obeyed.

“No,” said Bankei, “we may talk better if you are on the right side. Step over here.”

The priest proudly stepped over to the right

“You see,” observed Bankei, “you are obeying me and I think you are a very gentle person. Now sit down and listen.”

 


Vâng Lời

Trong nhiều vị thiền sư
Vị thiền sư Bankei
Trong những lần thuyết giảng
Rất nhiều người ngồi nghe.

Nhà sư Nichiren
Trong lòng rất tức giận
Tìm đến gặp thiền sư
Để sẵn sàng tranh luận.

“Ê này ông Bankei
Tôi không nghe lời ông
Và không chút kính trọng
Nói gì tôi cũng không.”

“Vậy ông hãy lại đây”
Bankei lên tiếng mời
“Nếu ông muốn học hỏi
Thì hãy đến bên tôi.”

Nhà sư kia đi lên
Bankei lên tiếng nói:
“Ông đã lên đây rồi
Hãy ngồi bên trái tôi.”

Nhà sư ngồi qua trái
Nhưng Bankei lại nói
“Để cho dễ dàng hơn
Ông hãy qua bên phải.”

Nhà sư kia tuân lời
Làm tất cả mọi điều
Những gì Bankei nói
Ông ta đều làm theo.

Bankei lên tiếng giảng:
“Ông đã nghe lời tôi
Và là người hiền hậu
Hãy ngồi nghe tôi nói.”

             oOo

Kiêu căng làm mờ mắt
Những người tánh ganh tị
Thường suy nghĩ nông cạn
Sao bằng người nhanh trí.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 14 tháng 6, 2019)No comments

Powered by Blogger.