Header Ads

Tiễn Biệt Ca Sĩ Mai Hương


"Khúc Nhạc Ly Hương" Vút cánh rồi 
Ai đi tìm "Nhặt Cánh Sao Rơi"
"Vàng Phai Mấy Lá" Thu hờ hững ...
"Như Ngọn Buồn Rơi" Thương Tiếc Người !!!

MAI HƯƠNG ! Tiếng Hát Tuyệt Vời ...
Người Về ! Để lại cho đời Tiếc Thương !
Vô Cùng ! Thương Tiếc Mai Hương ...
Thơ Không Tải Ý ! Ngàn chương Không cùng !

ÂM THẦM MƯA ... Giọt Rưng Rưng ...
Tiếng Ca còn mãi dư âm dịu dàng
Diệu huyền cung bậc tình tang ...
Ơi, Tiếng Ca Vượt Thời Gian để Đời.

Cung Buồn ! Kiếp, Mệnh, Phận Người !
Cung Vui, Hoa Nở Nụ Cười Bao Dung ...
Người Về, Cõi Tịnh Thong Dong
Tiễn Người Thơ Thả ... Bềnh bồng Mây, Hoa ...

Tiếng Ca Vời Vợi ... Giang Hà !
Tiếng Ca Êm ả Thiết Tha Tình Người ...
Nhớ Người Khúc Hát Chơi Vơi,
NHỚ NGƯỜI TIẾNG HÁT VÀO ĐỜI HỒN NHIÊN  ...

Chân Thành Tiếc Thương
Thành Kính Phân Ưu Cùng Anh Trương Dục Và Đại Gia Đình Tang Gia Nỗi Đau LY BIỆT !!!
Nguyện Cầu Anh Linh Chị Mai Hương Tiêu Dao Cõi Trời Vĩnh Cửu ...

Thân Kính,
Tuệ Nga


No comments

Powered by Blogger.