Header Ads

Tháng Năm Chất Chồng - Quand les ans s’additionnentQuand les ans s’additionnent


Le coin de la rue est deux fois
plus loin qu’auparavant !

Et ils ont ajouté une montée que 
je n’avais jamais remarquée.

J’ai dû cesser de courir après l’autobus,
Parce qu’il démarre bien plus vite qu’avant.

Je crois que l’on fait les marches 
d’escaliers bien plus hautes 
que dans notre temps !

L’hiver le chauffage est beaucoup
moins efficace qu’autrefois !

Et avez-vous remarqué les petits caractères
que les journaux se sont mis à employer ?

Les jeunes eux-mêmes ont changé ! 
ils sont bien plus jeune que
lorsque j’avais leur âge !

Et d’un autre côté les gens de mon âge
sont bien plus vieux que moi.

L’autre jour je suis tombée sur 
une vieille connaissance;

elle avait tellement vieilli qu’elle ne
me reconnaissait pas !

Tout le monde parle si bas qu’on
ne comprend quasiment rien !

On vous fait des vêtements si serrés, 
surtout à la taille et aux hanches, 
que c’est désagréable !

Je réfléchissais à tout ça en 
faisant ma toilette ce matin.
Ils ne font plus d’aussi bons miroirs

qu’il y a 40 ans...Auteur inconnu


Tháng Năm Chất Chồng


Xưa thường đi tới góc đường

Giờ sao cảm thấy xa dường gấp hai

Lại thêm con dốc thật dài

Trước nào đã có, nay ai tạo thành

Xe buýt dường phóng thêm nhanh

Giờ đây không đủ sức mình chạy theo

Mình còn tin thêm một điều

Bực thang nay cũng cao nhiều thêm lên

Mùa đông sưởi chẳng ấm thêm

So cùng thời trước thấy liền khác xa

Bạn xem báo chắc nhận ra

Thời nay chữ nhỏ người ta đem dùng?

Còn thanh niên khác vô cùng

Trẻ hơn lứa tuổi mình từng trải qua

Và người cùng cỡ tuổi ta

So ra mình thấy quá là già nua.

Một hôm gặp lại người xưa

Nàng nay héo úa không như thuở nào

Nhìn mình lạ lẫm xiết bao

Chắc mình thay đổi sau bao tháng ngày

Mọi người nói chuyện quanh đây

Hầu như quá nhỏ tai này khó nghe

Áo quần may sao chật ghê

Chắc mình ni tấc xồ xề thêm ra!

Sáng nay soi ngắm mặt ta

Tấm gương phản chiếu thấy mà xót xa

Bốn mươi năm đã trôi qua

Thấy mình sắc diện quả là tàn phai.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(Chuyển ngữ)       
No comments

Powered by Blogger.