Header Ads

Bài Thơ Mùa Thu
Thu sắc thú vui ngắm lá rơi
Thu huyền thù tạc chén ly bôi
Thu hỏi thủ đô mưa phùn phủ
Thu nặng thụ cầm réo rắt lời.

Nắng thu sắc thắm lung linh ảo
Gió thu huyền diệu tiễn lá vàng
Mưa thu hỏi nhỏ cố nhân  đợi
Sắc thu ngã bóng cuối hôn hoàng.

Minh Hà
No comments

Powered by Blogger.