Header Ads

Ngoài Hành Lang Thế Kỷ


Khúc hát nào chơi vơi
Trong vườn sau thầm lặng
Giọt Lệ Sầu ... Chát đắng !
Rớt trong chiều bâng khuâng ...

Chiều nhạt nắng phù vân
Đôi chân buồn ... khua lá
Con đường xưa vào Hạ
Đã mịt mù xa khơi !

Ca khúc: "Tiếng Đàn Tôi "
Trầm trầm ... Hồn dâu bể !
Nghe âm vang ... Tiếng Kệ
Trong biển khổ luân hồi ...

Lệ Sầu Thế Kỷ Tôi,
Đảo chao ! bàng hoàng quá !
Chưa mùa Đông băng giá
Sao nghe Hồn Lạnh Căm !

Bước chân ai âm thầm ...
Ngoài Hành Lang Thế Kỷ
Những điều Không Thể Nghĩ
Những điều Không Thể Làm ...

Lời Khẩn Cầu Đã Khan !
Hỏa Hoạn, mù Trời, Đất ...
Lẽ Vô Thường Còn, Mất,
Mong manh số phận người ...

Mấy dòng sầu tản mạn
Thả Gió vút đỉnh trời
Mầu Nhiệm nào Cứu Độ
Điêu Linh Thế Kỷ Tôi !!!

Tuệ Nga
Oregon, Miền Tây Bắc
Mùa Thu 9/23/2020


No comments

Powered by Blogger.