Header Ads

Người Thiếu Nữ Đến Chùa Buổi Hoàng Hôn


Người thiếu nữ
đến chùa
Cầu Nguyện...
Nàng thưa : PHẬT
và âm thầm Cầu Nguyện,
Nàng kể chuyện
Chuyện đau sầu
Cơ Khổ trần gian !
Chuyện chiến tranh tàn phá tan hoang ...

Cầu Xin PHẬT thương người trần thế
Nàng âm thầm kể ...âm thầm kể !
Cứ như thế, thời gian thật lâu,
PHẬT ngồi nghe, nghe đã rất lâu
Nàng cứ quỳ như thế,
Lệ rơi ... tràn Lệ !
Ơi, chuyện buồn nhân thế
Ơi, chuyện buồn của Nàng
Và còn bao nhiêu chuyện buồn thảm của nhân gian ...

Chuyện Kinh Hoàng!
Tháng Chín, ngày mười một
Năm Hai Ngàn lẻ một,
Thế Giới nhân loại bàng hoàng !
Trái Tim Đau Xót
Biển Lệ ngập tràn ...
Bao nhiêu người Vợ, người Chồng đơn lẻ
Bao nhiêu người Già Mất Con, Khóc Con !
Đau thương ngập tràn ! Biển Lệ ...
Tiếng kêu Trời ! Cao ngất núi non !

Người Thiếu Nữ Đến Chùa Buổi Hoàng Hôn,
Nàng quỳ rất lâu  ...
Xin PHẬT nghe nàng kể
Cứ như thế, nàng miên man kể ...
Chuyện Tháng Chín, đớn đau bàng hoàng
Chuyện lầm than kiếp nạn nhân gian ...
Chuyện Non Sông chia cách
Chiến Tranh Dài ! Việt-Nam !
Những cảnh đời khổ ải
Những vết thương hằn sâu
Cảnh chia lìa đớn đau
Cảnh sinh ly tử biệt !
Bao cảnh đời thảm thiết ...

Cuối Tháng Tư ! Đoạn Trường ...
Đứt ruột lìa Quê Hương !
Tâm sự kẻ tha phương
Quê mình đã đau thương ...
Quê người cũng đau thương !
Làm sao Nàng kể hết
Ánh mắt Nàng tha thiết ...
Tấm lòng Nàng tha thiết
Thiết Tha Nàng Nguyện Cầu,
Nàng Nguyện Cầu ...

Trần gian hết khổ đau
Người Người Thương Yêu nhau
Nhân Ái Khắp Hoàn Cầu...
Nguyện Cầu,
Nàng Nguyện Cầu ...

Tuệ Nga
(Đặc San Lâm Viên)

Oregon, Miền Tây Bắc
Mùa Nguyện Cầu ... 


No comments

Powered by Blogger.