Header Ads

Một thời hưng, một thời phế


pho tượng đồng của vua
di sản hay chứng nhân
lặng buồn bên góc phố
bàn tay hung bạo của ai qua đó
dùng sơn đỏ bôi lên mặt 
đập bể đầu, phá nát tay
như một sỉ nhục
như một oán hờn
nợ oan khiên chồng chất
người dân dửng dưng qua đường
ôi lịch sử
một thời hưng
một thời phế

Léopold, Kha Luân Bố
ngã gục chân tường
đá và đồng không giọt lệ
nhưng đâu đây tiếng lao khổ trần gian
vinh nhục thăng trầm
như lá giữa gió mưa
một thời hưng
một thời phế

người qua đây lắc đầu
lịch sử viết đi viết lại
nét chữ đỏ như máu
của ai đã đổ ra
của ai vừa tô đậm
bên rìa nhân loại ngẩng cao đầu 
nhân danh văn minh 
một thời hưng
một thời phế

thy an
tháng 6-2020, mùa đập phá tượng tại BỉNo comments

Powered by Blogger.