Header Ads

Vòng Bánh Xe Đời


Bánh xe đời cứ lặng lẽ lăn đi

Theo dòng chảy in vạch buồn sỏi đá

Những năm tháng đã trôi về quá khứ

Chuyện tương lai ai biết được bao giờ

Bánh xe mòn oằn cong từng thớ gỗ

Với tuổi đời đếm từng dặm đường xa

Xe đã đi qua triền núi thơm hoa

Xe lăn bánh trên cánh đồng cỏ úa

Để lúc nào không còn lăn nổi nữa

Trú ẩn nơi đây chiêm nghiệm cuộc đời

Nhớ làm sao tiếng cười tiếng nói

Những khuôn mặt một thời ...


Những hồn xưa khuất bóng

Những chuyến xe mệt mỏi

Khi vòng xe cố lăn bánh lên đồi

Có những lúc nghỉ ngơi

Nhìn ngắm lại từng chặng đời khổ ải.

Nguyên Nhung
(Đặc San Lâm Viên)Powered by Blogger.