Header Ads

Đôi Cánh Thiên ThầnNhạc phẩm: Đôi Cánh Thiên Thần
Thơ: Tuệ Nga
Nhạc: Vĩnh Điện
Hát: Quỳnh Lan và Xuân Phú
Powered by Blogger.