Header Ads

Dưới Phiến Đá - Vòng Ảo Giác


Dưới Phiến Đá

Có con Chim mách lẻo
Bài Thơ xưa ... thật xưa
Vẫn nằm nguyên tịch lặng
Dưới Phiến Đá dầm mưa ...

Cơn Mưa chiều thao thức !
Ai ngược dòng thời gian
Những vần Thơ tản mạn ...
Ngơ ngẩn ! chuyến phà ngang

Quê Hương ! Xuân gợi nhớ !
Sao nghe lòng mang mang ...
Xuân muộn miền Tây Bắc
Lại nhớ Xuân Việt-Nam !

Ai gửi lòng thăm Biển
Cho Thơ mình quá giang,
Em ơi, Chiều dăng nhớ !
Nhớ Em, Nhớ vô vàn ...

Mây xám ! Trời viễn xứ !
Vời vợi ... Sóng trường giang
Gửi về Em Lời Nguyện ...
Xin An Bình Việt Nam.

Tuệ Nga

Oregon,Mùa Xuân
Tháng Hai, 2020


Vòng Ảo Giác

Tiếng Thơ ai đó nhắc mình
Phải Thơ ẩn dụ tâm tình thế nhân
Phải Thơ, Hạt Bụi Hồng Trần
Thơ ra Biển Cả ... lâng lâng gió trời,

Trần ai Cõi Tạm chơi vơi ...
Tuyết bay dặm mỏi ! Ý đời mong manh !
Chiều phai nắng nhạt kinh thành
Tiếng Ru của Mẹ dỗ dành ... Thơ Con ...

Phải Thơ Ra Biển, Lên Non,
Một Trời Kỷ Niệm trong Con dịu dàng
Gió Trầm Hương ... Gió Chiên Đàn ...
Đem Chia Thiên Hạ ... Thênh Thang Xuân Hồng,

Một Vòng Ảo Giác ! Bềnh Bồng ...
Vào Thơ ai trải ...Tấm Lòng Tha Hương !
Thơ Vô Đề viết ngàn chương,
Cánh Thơ Thả Gió ! Vô Thường Gió Bay !

Tuệ Nga

Thành Phố Hoa Hồng
Mùa Xuân Canh Tý
2020Powered by Blogger.