Header Ads

Chúc LànhLẳng lặng mà nghe họ chúc nhau:
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.
Nếu mà dính phải con virus
Ở đó mà mong được sống lâu.

Lẳng lặng mà nghe họ chúc giàu:
Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu ?
Nếu mà hốt phải con virus
Tiền của bao nhiêu cũng xuống cầu.

Lẳng lặng mà nghe họ chúc sang:
Người thì mua tước, kẻ mua quan.
Nếu bị mua lầm con virus
Sáu tấm đóng vào một áo quan.

Lẳng lặng mà nghe họ chúc con:
Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn.
Nếu lỡ sinh nhằm con virus
Thì khổ hơn là bị đẻ non.

Bắt chước ai ta chúc mấy lời
Chúc cho khắp hết ở trong đời
Năm châu, bốn bể trên thế giới
Mạnh khoẻ, an vui một kiếp người.

Bùi Phạm Thành
(Đặc San Lâm Viên)

(Nhại bài thơ Chúc Tết của Tú Xương)


Powered by Blogger.